با انتشار اولين شماره فصلنامه انجمن دوستداران تمبر اصيل و آگاهی علاقمندان از تاسیس این انجمن بسیاری از دوستان ضمن ابراز لطف و محبت و تشویق این جانب با عضویت خود و معرفی انجمن دوستان خود ما را یاری داده و بدین طریق هیئت مدیره انجمن را درانجام وظیفه خود دلگرم می سازند.

هیئت مدیره انجمن ضمن تشکر و سپاس از همگان امیدواراست با پیروی از اهداف انجمن و ارائه ی خدمات بهتر در این راه قدم های مفید برداشته و در پیشبرد مقاصد خود که جلب نظر مساعد اعضاء می باشد توفیق کامل یابد.

تعدادی از دوستان و علاقمندان با ارسال حق عضویت بیشتر نهایت لطف را داشته که بدین وسیله از ایشان صمیمانه تشکر می کنم.

از این شماره سعی داریم در رابطه با تمبرها، پاکت ها و غیره مطالب جالب و مورد علاقه دوستان را مشروحا شرح داده و به اطلاع همگان برسانیم

ابتدا از پا کت های تمبردار که از طرف اداره پست جهت سهولت امور پستی در نظر گرفته شده بود شروع و در شماره های آینده به ترتیب درباره کارت پستال های تمبردار و لفاف روزنامه مطالبی به اطلاع خواهد رسید.

در این شماره مجددا از دوست و استاد گرامی آقای نادر ابراهیمی ادامه بحث تربیتی مجموعه داری را داریم که با سبکی ساده و روان از دید روان شناسی فواید گردآوری تمبر را به قلم آورده اند از ایشان صمیمانه تشکر می کنم.

به طوری که از شرکت پست جمهوری ایران اطلاع داده شده تیراژ تمبرهای یاد گاری در دو سال اخیر به میزان کمترازسال های گذشته بوده که باعث رونق بازار تمبر شده.

امید می رود با تجربه ای که بدست آمده در آینده هم چنان این رویه دنبال و با نگهداری تیراژ تمبرهای یاد گاری در حد فعلی و تعیین مناسب پائین مشوق علاقمندان به گردآوری تمبرهای جهموری اسلامی ایران شوند و آنان را به خرید و نگهداری تمبرهای جدید یادگاری دلگرم سازند - ارزش تمبر در کمیت آن است.

فریدون نوین فرح بخش مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

 

دو قطعه تمبر یاد گاری "تجلیل از ناشنوایان" چاپ امریکا شهریور 1372

نوشته از نادر ابراهیمی

تاثیرات آموزشی - تربیتی نگهداری تمبر

قسمت دوم : .......

وظائف تربیتی و آموزشی تمبر
" گفتیم: تمبر، شی ائی است با شخصیتی نادر، زمانی که انسان، درگیر با تمبر و مرتب کردن تمبرها و کامل کردن ردیف ها و مجموهه های تمبری می شود ، عملا بیم آن می رود که در دریای بسیار زیبای تمبر غرق شود و ازهمه چیز به جز تمبر ببرد.

بنابراین، بر عهده ی پدران و مادران است که از همان ابتدای راه ، برسراساس قرار دادهای اخلاقی و دوستانه حد و حدود شنا کردن در این دریای بیکرانه را مقدر کنند.

تمبر اما، برای کودکان و نوجوانان فقط و فقط دریایی سرشار از جذابیت های تفریحی و موجودی بیرون از فضای آموزش و پرورش - که صرفا ، خستگی های درس خواندن را از تن بیرون می کنند نیست.

بلکه رسما و دقيقا ، تمبر، برای کودکان و نوجوانان هر سرزمین، در حکم یک مدرسه ی آزاد با کلاس هایی ست که با استفاده از "نظام آموزشی باز"، با قدری توجه و حوصله ی مطبوع ، نتيجی به مراتب عميق تر و ماندگارتر از درس های معمولی مدرسه ای به بار می آورد.


در مدرسه تمبر از خشونت و تهدید و مشق شب و جریمه و کتک و تحقیر و سرزنش ، کمترین خبری نیست، بار آموزشی سودمند و کارآمد مجموعه ای از تمبرهای في المثل تاریخی، به مراتب بیش از بار آموزشی پیک۔ کتاب تاریخ مدرسه ای است.


من که از کودکی، به دلايل خانوادگی، با تمبر اخت بوده ام و در میان ورق ها و مجموعه ها و ردیف های تمبر زندگی کرده ام

 

آنچه از تاریخ ایران و جهان می دانم، به مراتب، بیش از آن که محصول کتاب های جامد و یک نواخت کلاس باشد، محصول تصويرها و تاریخ های روی تمبرهاست ، تصویرهایی که نه فقط تاریخ را باز می گویند، بل خصلت های روانی، فرهنگی و اجتماعی تاریخ یا یک واقعه تاریخی را نیز می نمایند .


زمانی ، عمویی داشتم به نام مهندس محمد ابراهیمی - مجموعه گرا و متخصص تمبر- که یادش خیرباد ، ما را هدایت کرد به جانب گرد آوری تمبرهای کشور آلمان - که در آن روزگارهم کشور واحدی بود زیر پرچمی واحد تنی چند از بچه های قوم ، اشاره ی عموی پیر را پذیرفتیم و به گرد آوری تمبرهای زمان – کمی پیش کمی پس پرداختیم (منظورم پیش از ظهور رایش سوم است البته .)

تمبرها را با تمبر چین های ظریفی که داشتیم که همان موچین های جعبه های مادربزرگ ها بود ردیف می کردیم و نگاه می کردیم.

تمبرها - که اتفاقا تمبرهای ارزانی هم بودند. در حرکتی آرام ، مجموعه به مجموعه ، یا تک به تک ( سری به سری ) از رنگ های سرد کدر به سوی رنگ های گرم و تند حرکت می کردند.

این حرکت تدریجی رنگ ها نشان می داد که یک ملت خسته ی کسل، مشغول کمر راست کردن و بر سر پا ایستادن است. آنگاه ، رنگ های گرم تر و شاد تر به میدان آمدند و همراه با این رنگ ها ، آدم ها ظهور کردند.

در تصویرها، جمعیت پیدا شد و جمعیت بیشتر. این حرکت روی تمبرهای چند سانتی برای ما اهمیتی به مراتب بیش از مقالات اقتصادی و سیاسی داشت . آنجا با چشم هایمان می دیدیم جمعیت بود، پرچم آلمان بود، رژه ارتش بود، ازدهام بود و غوغا، شادی، زندگی، حرکت از نو.

ناگهان، هیتلر . هیتلر . تمبرها پر شد از عکس های هیتلر . هیتلر، صورت به چپ ، هیتلر ،صورت به راست ، هیتلر از روبرو، هیتلر در حالت سلام نازی، و ...و آن وقت ما بچه ها و نوجوان ها دیدیم که تمبر پشت تمبر از کارخانه ها، از زمین های زیر کشت ، از ساخت پل ها ، تونل ها، هواپیما، تانک ها، توپ ها .... هر چه تمبر بود

خبر از پیدایی یک قدرت نظامی، یک حکومت فردی جنگ طلب می داد. در آن روزگار ، حتی یک جامعه شناس سا ده ی کم سواد هم می توانست به کمک مجموعه ی تمبرهای کشور آلمان بگوید که خبری خواهد شد ، جنگی خواهد شد ، خون هایی بر خاک ریخته خواهد شد.

آلمان نازی پیش چشم های ما اوج گرفت ، پر گشود، بالا رفت، بالاتر رفت، آلمان برتر از همه شد، و پر رنگ شد، پر از قدرت و استحکام شد، و ناگهان، ما جوان ها در این سوی دنیا، صدای شیپور جنگ را شنیدیم و تصویر جمعیت های عظیم تا بن دندان مسلح را روی تمبرهای آلمانی دیدیم و فریاد "آلمان بیشتر می خواهد ، بیشتر و بیشتر می خواهد " را از دهان تمام گشوده ی هیتلر شنیدیم ...

 

و تازه، مدت ها بعد بود که خاك آن تمبرها به چشم ما هم رفت چرا که همان گونه که ما بچه ها عظمت تمبرهای هیتلری را باور کرده بودیم، رضا خان هم عظمت آریائی هیتلر را باور کرده بود ...


به جای آن که من، لحظه به لحظه، تاریخ را باز بگیم و شما را کسل کنم، یک آلبوم تمبر آلمان را پیش رویتان بگذارید و ورق بزنید ... جنگ ... جنگ ... کشته ... کشته ... کارخانه های اسلحه سازی ... تقسیم اراضی ... و نا گهان یک روز ، می بینید تمبری به بازار آمده است که دیگر از آن همه رنگ و نشاط و شور و شر در آن خبری نیست

تمبری با خاکستری کم رنگ مرده ، تمبری مرده که از گورستانی هدیه آورده شده ... تمبری که نشان می دهد رایش رفت ، هیتلر رفت ، عظمت رفت، مرغ بلند پرواز با سرزمین خورد.

این تمبر خاکستری که صورتی را ساده و بی رنگ ، درپشت سیم ها ی خاردار نشان می دهد ، نشان می دهد که آلمان دوباره شد، آلمان بیشتر خواه به خاک سیاه افتاد، آلمان خسته سرانجام از نفس افتاد.


این فقط مجموعه تمبرهای عصر حاضر آلمان نیست که به این درستی و راحتی، ظهور و سقوط رایش سوم را به ما نشان می دهد و سرنوشت ملت ها و حکومت های متجاوز را به سادگی و رسایی تر سیم می کند. پشت بسیاری ازتمبرها ، هنرمندان بزرگی پنهان شده اند.

به مجموعه تمبرهای شگفت انگیز روسیه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به روسیه، نگاه کنید، حکومتی که دیروز جهان را می خواست و امروز نان شبش را می خواهد.


فرزندان خود را به جای آنکه مجبور کنید بنشینند و اخبار رادیوها و تلویزیون های کشورهای مختلف جهان را گوش کنند، و يا اصولا به آن ها بیاموزید که به مسا ئل خبری جهان اعتنایی نکنند و طوری بارشان بیاورید که اصلا هیچ کاری به کار دنیا نداشته باشند تا بعدها دود این بی اعتنایی ها به چشم های خودشان برود

از آنها دعوت کنید که آرام آرام به بازی زیبا آموزنده ، مفرج و پربار و بر گردآوری درست تمبر روی بیاورند.

راه و رسم نگه داشت صحیح و شریف سرمایه های نا چيز خود را یاد بگیرند و هم با حوادث کوچک و بزرگ تاریخ جهان، تاریخ حیات ملت ها، از راهی بسیار شیرین و دلنشین آشنا شوند.

از راه مجموعه داری تمبر، به فرزندان خود راه به درست نگاه کردن به جهان را بیاموزید. بی آنکه آن ها را بیازاريد و تنبيه کنید.

 

روی یک تمبر زيبا ، هیتلر را در اوج قدرت و عظمت ، نشا ن بچه ها بدهید، آنگاه موسیلینی را روی تمبری دیگر، لنین را روی تمبری دیگر، استالين را روی تمبری دیگر ، آتاتورک را روی تمبرها نشان بچه ها بدهید و آلبوم تمبر را آنقدر ورق بزنید تا برسند به آنجا که جای فعلی این سرداران بزرگ تاریخ را ببینند.

احتیاجی به پند و اندرز نیست . بچه ها، خود به خود ، خواهند دانست که جای استبداد گرایان و قلدران تاریخ کجاست، و آن ها که عاشق قدرت فردی و جلال فردی و تفاخر فردی هستند به چه روزی می افتند.


تمبرها به بچه ها و نوجوان ها می گویند که زور پرستان، در گور نیز آرامشی نخواهند داشت . تمبرها به بچه ها می گویند که دیوارهای ستم مانند دیوار برلین چگونه فرو می ریزد ...


نقشه ی جغرافیای عالم را پیش روی فرزندان خود باز کنید و تصمیم بگیرید که با کمک مجموعه ی تمبرهای یک کشور ، با حوصله ، علاقه و دقت - و گاه با ذره بین - نگاه کنید. و پشت بسیاری از این تمبرهای ظاهرا ساده کوچک کم اهمیت - که نامه ای را از جائی به جائی می برند، هنرمندان بزرگی نشسته اند.

تمبرها می توانند، به هنگام، زمانی که سرزمین مادری ما، مورد حمله و تجاوز بیگانه قرارگرفته ، با ارائه ی تصویرهای تکان دهنده ی عمیق ، ما را به رزمیدن به خاطر آزادی وادار کنند.

تمبر بچه های مجروح در آغوش مادران گریان، تمبر بناهای ویران، تمبر پل های درهم شکسته ، بیمارستان های در آتش ... همه و همه .... می توانند هشداری صمیمانه به نوجوانان باشند که اراده ای خویش را برای مقابله با ظلم و بیداد گرد آورند .. و همه مساله یا بنیان ، ما ، وطن نیست .

وطن عزیز است، بزرگ است، محبوب است، جایگاه و تکیه گاه است اما یک زلزله ی سراسری، چه بسا شعاع عملش از عرصه ی وطن بسیار وسیع تر باشد، یک تمبر خوب به ما می گوید.
نا تما م

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

نوشته : فریدون نوين فرح بخش

ازاین شماره صورت کا مل پا کت های تمبردار کارت پستال های تمبردار- لفاف روزنامه تمبردار که از طرف اداره پست برای مصرف عموم جاب و منتشر شد که به نظر علاقمندان میرسد.

۱ - پاکت های تمبردار:


پاکت ۵ شاهی چاپ وین (اطریش )

۱۲۵۵ - در این تاریخ با انتشار اولین سری تمبر با تصویر ناصرالدینشاه قاجار، پاکت تمبردار ۵ شاهی هم منتشر شد. شکل تمبر روی پاکت با تمبر ۵ شاهی معمولی از لحاظ رنگ و نقش تفاوت دارد.

 

بر اثر عدم استقبال مردم و برای مصرف این پاکت ، پس از چندی اداره پست اعلان نمود که می توان تمبر را از پاکت جدا کرده و به عنوان تمبر ۵ شاهی معمولی به طور تنها و یا با سایر تمبرها مصرف نمود. اندازه پاکت ۸۵× ۱۵۵ میلیمتر - تیراژ۰۰۰ / ۳۰۰۰ قطعه .

 

پا کت تمبردار چاپ فرانسه


۱۲۶۷ - دراین زمان پاکت هایی با تمبر مخصوص در پاریس چاپ شد ، برای چاپ تمبر روی این پاکت ها از کلیشه تمبر ۸ شاهی از تمبر شیر و خورشیدی استفاده شد. ارقام ۶ شاهی و ۱۲ شاهی به لاتین در ۴ گوشه تمبر دیده می شود .

قبل از انتشار این پاکت ها در تهران، تعدادی از آن ها مخفیانه در اروپا به فروشندگان تمبر فروخته شده بود، اجبارا در تهران روی تمبرها را با نوشته شش شاهی و دوازده شاهی سور شارژ کردند. از هر دو رقم پاکت مذکور در دو اندازه ۱۲۰×۱۵۰ و ۱۱۱× ۱۴۵ میلیمتر وجود دارد.

 

 

 

از پاکت های ۶ شاهی و ۱۲ شاهی سورشارژ معکوس وجود دارد. تمبرهای جدا شده ارقام ۶ و۱۲ شاهی همراه با سایر تمبرها روی پاکت مصرف شده .

پاکت تمبردار چاپ هلند

۱۲۷۲ - هم زمان با چاپ کارت پستال، پاکت های تمبردار با عکس شیر و خورشید روی کاغذ سفید در چاپخانه آنشده و پسران هارلم به دستور اداره پست ایران چاپ شد.


 

۵ شاهی به رنگ آبی در دو اندازه ۹۲×۱۴۵ و ۱۰۸× ۱۴۱میلیمتر

۸ شاهی به رنگ قهوه ای

۱۶ شاهی به رنگ قرمز بنفش

تیراژ ۵ و ۸ شاهی ۰۰۰ / ۲۰ پاکت از هر نوع و ۱۶ شاهی ۰۰۰/ ۱۰ پاکت .

ارسال پاکت ها به ایران ۱-۹-۱۸۹۴

پاکت تمبردار چاپ هلند در رنگ های جدید و ارقام مختلف

۱۲۷۶ - با تغییر نرخ پست در این سال پاکت های تمبر دار جدید روی کاغذ سفید منتشر شد .
۵ شاهی به رنگ زرد در دو اندازه ۱۰۸× ۱۴۱ و ۹۱× ۱۵۰
۱۰ شاهی به رنگ آبی
۱۲ شاهی به رنگ بنفش قرمز
۱ قران به رنگ بنفش

تیراژ : ۰۰۰ / ۴۰ قطعه از هر نوع .

ارسال به ایران ۱۸-۲-۱۸۹۷

پاکت تمبردار با مهر نشا ندار

۱۲۷۷ - با تغيير اجاره دار پست و جلوگیری از مصرف پاکت های موجود ، کلیه پاکت ها با مهر مخصوص معروف به نشاندار به رنگ بنفش ممهور شدند. این مهرها به دستور آرنولد مدیر کل پست و به سفارش صنیع الدوله اجاره دار جدید پست انجام گرفت.

 

 


 

۵ شاهی به رنگ زرد
۱۰ شاهی به رنگ آبی روشن

۱۲ شاهی به رنگ بنفش قرمز
ا قران به رنگ بنفش

 

سورشارژ " PROVISOIRE 1319"


۱۲۸۰- در این تاریخ پاکت های منتشره سال ۱۲۷۶ به رنگ سیاه با نوشته PROVISOIRE 1319 ممهور شدند .


۵ شاهی زرد
۱۰ شاهی آبی روشن
از این پاکت با سور شارژ بالا و مهر نشاندار نیز دیده شده
۱۲شاهی قرمز بنفش .
ا قران بنفش
از پاکت ۵ شاهی در هر دو اندازه با سوشارژ بالا وجود دارد.

 

 

 

تغییر قیمت روی پاکت های موجود دراداره پست

۸۳ - ۱۲۸۲ - در این سال به علت تغییر نرخ پست پاکت های موجود در اداره پست با نرخ های جدید تغییر قیمت داده شد. سورشارژ به رنگ بنفش و آبی می باشند

۵ شاهی مهربه رنگ آبی روی پاکت ۱ قران
۵ شاهی مهر به رنگ سیاه روی پاکت ۱ قران
۶ شاهی مهر به رنگ سیاه روی پاکت ۱۰ شاهی آبی

سورشارژ پست دولت علیه ایران

۱۲۸۲ - در این تاریخ پاکت های تمبر دار موجود با مهر " پست دولت علیه ایران" به رنگ سیاه در زیر تمبرها ممهور شدند.

 

۵ شاهی به رنگ آبی روشن
۱۲ شاهي به رنگ قرمز
ا قران به رنگ بنفش
ا قران به رنگ بنفش و مهرPROVISOIRE 1319


پاکت های تمبردارچاپ مشهد

۱۲۸۰ - رئیس پست مشهد ويكتورکاستین تمبرهای مخصوصی با استفاده از دو کلیشه مسی بدون کسب اجازه از دولت (به علت کمبود تمبرهای کوچک قیمت ) چاپ و در پستخانه های مشهد ، بجنورد و قوچان مصرف نمود.

پس از اطلاع دولت، دستورعدم استفاده از تمبرها صادر، و شخص ویکتور كاستين از ایران اخراج شد . این شخص علاوه بر تعداد ۷ رقم تمبر ۲ رقم پاکت تمبردار نیز درست کرده بود.
۵ شاهی به رنگ بنفش
۱۲شاهي به رنگ آبی

 

اشتباهات چاپ تمبر

در ۱۸۵۴ زمانی که شرکت هند شرقی .East India Co تمبر ۴ آنه لیتوگراف را برای کشور هند چاپ می کرد، روی تمبر نیمرخ ملکه ویکتوریا به رنگ قرمز، در داخل قاب آبی رنگ گذارده شده بود. حداقل يك برگ با تصویر ملکه به طور وارو چاپ شد، این یکی از کمیاب های اشتباه چاپ در دایره تمبر شناسی است و تخمین زده می شود ۳۰ قطعه از آن موجود باشد•

در امریکا در ۱۸۶۹ National Bank Note Co. برای اداره پست، تمبرهای سری عکس را در ۲ رنگ را چاپ کرد.

۱۵ سنت تصویر پیاده شدن کلمبوس در آمریکا ، ۲۴ سنت اعلامیه استقلال امریکا ۳۰ سنت تصویری از عقاب و پرچم که سهوا رنگ وسط این ۳ تمبر وارو چاپ شدند.

تمبرهای مالیاتی سال۱۸۷۰ که برای خزانه داری و به وسیله شرکت های خصوصی چاپ شده اند تعدادی با چاپ وسط وارو دیده می شوند. دفتر تهیه گراور و چاپ تمبر را هم در اختیار گرفتند ولی از این قاعده مصون نشد.

در ۱۹۰۱زمان چاپ تمبرهای یاد گاری Pan - American Exhibition با طرح وسط تمبر به رنگ سیاه در داخل قاب های رنگی ، در تمبر های ۱ سنت (قایق بخاری)، ۲سنت قطار سريع السير و ۴سنت (اتومبیل برقی) اشتباهات چاپی وسط وارو پیدا شده

 

 

 

 

 

داستان جالب و شنیدنی از تمبر هوائی امریکا با چاپ معکوس - قسمت دوم


The Inverted Jenny

 

ادامه از شماره قبل:

در مورد تمبر هوائیJenny، همان طور که رابی گمان می کرد شرایط برای ایجاد چنین اشتباهی وجود داشت. چاپخانه با یك زمان محدود و شرایطی که شب و روز بایستی کار چاپ را انجام می داد مواجه بود. برگ های چاپ شده با دست جا به جا می شدند و مجددا برای چاپ دوم در ماشین قرار می گرفتند.

جا به جایی برگ ها بعد از هر بار چاپ امکان چنین اشتباهی را میسر می ساخت. نه یک بار، بلکه در کل ۹ مرتبه در طول مدت چاپ تمبرJenny این اشتباه پیش آمد. چاپچی یا همکارش سهوا صفحات را پس از انجام چاپ اول، به طور معکوس در ماشین جهت چاپ دوم قرار دادند.

بازرسان ۸ صفحه دیگر را پس از این که یک برگ توسط رابی خریداری شد از سیستم فروش خارج کردند.

برگ رابی در زمان دندانه گذاری و برش اطراف و مرتب نمودن آن از دید کارمندان رد شده و کسی متوجه وارو بودن آن نشده بود.

نوشته شماره ۸۴۹۳ که در موقع برش کاغذ های اضافی اطراف قاعدتا بایستی از بین می رفت، در قسمت پایین برگه باقی ماند. احتمالا روز شنبه ۱۱می ، در اولین روزی که زینگ آبی با نقش وسط تمبر استفاده شد، این شماره برگ به چاپ رسید.

در ژوئن ۱۹۱۸ مجله ی Philatelic Gazette به سر دبیری ژوزف ب . لیوی Joseph B . Leavy از واشینگتن، در مورد چاپ اشتباهی این تمبر شرح مفصلی نوشت• لیوی تمبر شناس برجسته ی تمبرهای آمریکا در موسسه Smithsonian بود. او بدون شك به منابع رسمی دسترسی داشت.

 

او می نویسد: این اشتباه وارو توسط کارمند چاپچی که صفحات چاپ شده کادر تمبرها را در داخل ماشین می گذاشت رخ داده است. در زمانی که صفحات مرتب می شد نه، با یك حرکت غیر طبیعی یك صفحه به طور معکوس بین دسته کاغذها جا گرفت. بنابراین مسئول این اشتباه غیر عمد می تواند چاپچی باشد.

وی احتمال می داد چاپچی برگ را به طور وارونه در موقع چاپ دوم در ماشین قرار داده. زیرا با توجه به سرعتی که در کار بود، بدون وقفه و در مدت زمانی کوتاه می بایستی تمبر ها پشت سر هم چاپ شوند. در این حین می شود این اشتباه رخ دهد.

البته بازرس برگ ها نیز مسئول غیر مستقیم این برگ اشتباه است. ولی چون در چاپ معمولی و يا وارو ، هواپیما در يك محل و درست در وسط کادر قرار گرفته، هیچکس نمی توانست با دقت ببیند که آیا چرخ های هواپیما به طرف بالا قرار گرفته است. در نتیجه می توان حدس زد با زمان کمی که برای چاپ این تمبر و متعاقبا پخش آن به ادارات پست بوده، برای متوجه شدن به این اشتباه، بررسی و بازدید یکایک صفحات را طلب می نموده•

در مجله Philatelic Gazette ژوئن ۱۹۱۸، ژوزف لیوی گزارش می کند، در بین تعدادی کم از چاپ اول که در دفتر گراور و چاپ موجود بود ۳ صفحه دیگر وارو پیدا شد.

۸ برگ دیگر هم در روزهای بعد در موقع دندانه گذاری پیدا شد که با قلم و جوهر آنها را باطل کرده و برای معدوم کردن به قسمت مربوطه فرستادند. آخرین روز چاپ کادر تمبر ۵ ژوئن، و چاپ وسط آن ۱۲ ژوئن ۱۹۱۸ بود.

دفتر چاپ در این مورد تحقیقات بیشتری را انجام نداد، تا بتواند دلایل دیگری برای آن پیدا کند و یا مقصر اصلی را تشخیص دهد. جالب است اداره پست در سال های بعد نتوانست تصمیم بگیرد چه دلایل دیگری ممکن بوده باشد.

در ۱۹۳۸ گفته شد که یکی از کارمندان دفتر گراور و چاپ، سهوا زینک مربوط به طرح وسط تمبر را برعکس در ماشین قرار داده. در ۱۹۴۶ توضیح مشابه ی نظر اول داده شد. بعد از چاپ برگ مرحله اول که کادر چاپ شد، برای چاپ دوم، برگ برعکس در ماشین قرارگرفت.

 

به محض این که متصدیان متوجه شدند که برگ وارو فروخته شده اقدامات فوری برای جلوگیری از تکرار آن به عمل آوردند.

 

روز بعد، دفتر گراورو چاپ، کلمه " TOP " را با حروف بزرگ روی زینگ به رنگ آبی بالای تمبر سوم از چپ به راست، نزديك شماره قرارداد. این عمل بخاطر آن انجام گرفت که بازرس ها موقع بررسی اوراق چاپ شده با توجه به كلمه " TOP " مطمئن شوند هواپیما به طور صحیح چاپ شده •

 

مدتی بعد، که تاریخ آن مشخص نیست، مقامات دفتر برای اطمینان بیشتر کلمه " TOP " را به رنگ قرمز روی زینگ کادر تمبر هم اضافه کردند. چنانچه بازرس ها هر دو کلمه " TOP " را بالای برگ چاپ شده ببینند، مسلما در این صورت اشتباه چاپی رخ نخواهد داد. نتیجتا دو کلمه "TOP " یکی به رنگ آبی در سمت چاپ برگ و دومی به رنگ قرمز در قطع کوچکتر در سمت راست همراه ۲ شماره سریال برگ در بالای ورق چاپ شد .

برای ۲۰ سال بعد هم، هر وقت دفتر چاپ تمبر ۲ رنگی را چاپ می کرد بر اساس تجربه Jenny کلمه " TOP " را یك یا دو بار در بالای برگ اضافه می کرد.

 

برگ کامل ۲۴ سنت هوائی چاپ دوم Jenny در حراج ۱۹۷۳ به قيمت ۲۵۰۸ دلار، دو سال بعد همین برگ به قیمت ۰۰۰ / ۱۸ دلار و در ۱۹۸۰ مجددا به قیمت ۲۵۰ /۳۷ دلار معامله شد. در سال ۱۹۸۱ قیمت این برگ تنزل نمود و به قیمت ۰۰۰ / ۲۵ دلار و در ۱۹۸۲ به ۵۰۰ / ۱۰ دلار رسید.


یک برگ مخصوص که نمونه آزمایشی Jenny وارو می باشد، به طور دائم در معرض تماشای بازدید کنندگان در سالن تمبر اداره پست مرکزی آمریکا قرارداده شده است. با توضیحی که روی آن داده شده، این اشتباه به واسطه ی قرار دادن کاغذ به طور معکوس در ماشین چاپ برای چاپ دوم به وجود آمده.

به علت پائین آمدن نرخ پست و هوائی به مبلغ ۱۶ سنت در ۱۵ ماه جولی همان سال، احتیاج به تمبر ۲۴ سنت از بین رفت، و تمبر دیگر با قيمت پائین با استفاده از طرح قبلی (C.A. Houston) همان طراح اولیه تهیه شد. این بار تمبرها به رنگ سبز چاپ شد.

مجددا در ۱۵ دسامبر نرخ پست تغییر کرد و تمبر۶ سنت به رنگی نارنجی چاپ شد (سومین Jenny). از تمبر ۲۴ سنت کلا ۹۸۶ /۲۱ برگ برابر ۶۰۰ / ۱۹۸ / ۲ قطعه تمبر چاپ شد که ۹۸۸ /۱۳۴ / ۲ قطعه آن پخش گردید.

******************

ویلیام رابی دو سال قبل از این جریان به وسیله همکاری در محل کارش، به جمع آوری تمبر تشویق شده بود. دفتر گراور و چاپ هم بعدا نام رابی را در کتاب تاریخ خود ثبت کردند.

زمانی که رابی جمع آوری تمبر را شروع کرد با علاقه زیاد آن را دنبال می کرد. او معاملات تمبر هم انجام می داد و با تمبرهای اشتباه چاپی کاملا آشنا بود. قبل از جریان تمبر Jenny با خرید تمبر اشتباه چاپ شده ی ۵ سنت قرمز در انواع تکی، جفتی، بلوك و برگ کامل از معاملات تمبرهای اشتباه آگاهی داشت.

 

 

در ۱۴ می ۱۹۱۸ رابی در مراجعت از شرکت با آنچه که در اختیار داشت و به نظرش سرمایه خوبی می رسید راهی محل کارش شد. بی نهایت مشتاق بود که با کسی در این مورد صحبت کند.

به هاميلتون ف کلمن Hamilton F. Colman تمبر فروش ساکن واشنگتن که در ساختمان بزرگ Second National Bank بود تلفن کرد. آنجا محل تجمع کلکسیونرها بود. کلمن در دفتر نبود. رابی داستان تمبر وارو را به کاترین ل مانینگ Catherine L. Manning گفت. خانم مانینگ که به نام " Miss Kate " خوانده می شد، همکار ژوزف ب لیوی در موسسه Smithsonian واشینگتن بود و بعدها متصدی کلکسیون تمبر دولتی شد.

بنابر دلایل نامعلومی آن خانم حرف رابی را باورنکرد. رابی به کلکسیونری به نام هانری ب میسن Henry B. Mason تلفن کرد: این شخص به شرکت رابی آمد. میسن بعدا یاد آور می شود که او یکی از چند فردی بود که ادعا می کند برگ وارو را از نزدیک دیده است.

کلکسیونر دیگر آلبرت ا• گورهام Albert E . Gorham هم همان روز برگ وارور را دید.

یک همکار رابی که از این کشف خبردار شده بود به چند شعبه جهت خرید تمبر مراجعت نمود، بدون آن که موفق به بدست آوردن برگ واروی بیشتری شده باشد. تنها کاری که او کرد این بود که اسم و آدرس رابی را به يك يا چند شعبه پست که سر زده بود داد . یک ساعت بعد از اینکه روبي به محل کارش برگشت، دو نفر بازرس پست خواستند که او را ببینند. رابی این ملاقات را خیلی جالب در ۲۰ سال بعد شرح می دهد.

در وحله اول آن ها خواستند بدانند که آیا من برگ کامل ۲۴ سنت هوایی را خریده ام که وسط آن وارو چاپ شده. وقتی گفتم که این تمبر را خریده ام، تقاضا کردند آن را ببینند که من رد کردم.

گفتگو بالا گرفت و رابی خشمگین شد. بحث به آنجا رسید که آن ها اظهار کردند دولت این برگ را توقیف خواهد کرد. طوری نبود که من بترسم. آخر سر به آن ها گفتم به اندازه کافی در این مورد صحبت شده است.

من گفتم قبل از اینکه سعی کنند برگی را که من به قیمت اصلی آن از باجه پست خریده ام توقیف کنند، بهتر است تمبرهای وارو سال۱۸۶۹ با عکس پان آمريكن و همینطور تمبر ۵ سنتی قرمز اشتباه را توقیف کنند.

شکی نیست يك آدم تازه کار ممکن بود که بترسد و از آن برگ تمبر وارو صرف نظر کند.

 

بعد از ظهر همان روز بعد از کار، رابی برگ تمبر را به دفتر کلمن در شماره ۵۰۹ خیابان هفتم برد که خانم مانینگ، ژوزف لیوی و دیگران آن جا جمع بودند. هیچ کس جرات نمی کرد ارزشی برای آن تعیین کند.

آن وقت براساس گفته ی رابی، اطلاعات غلطی داده شد که برای چند روز در افکار رابی اثر شديد گذاشت. ژوزف ليوی گفت که چون تمبرها در اوراق ۴۰۰ عددی چاپ شده و بعد به صفحه های ۱۰۰ عددی تقسیم می شوند حتما ۳ برگی دیگر از این تمبر پخش شده است.

البته این نظریه در مورد این تمبر اشتباه بود. مدت کمی بعد او در مقاله ی ژوئن مجله تمبر شناسی، توضیح کافی در مورد چاپ این تمبرها داد. او و دیگران در آن بعد ازظهر ۱۴ می از طرز چاپ تمبرها اطلاع نداشتند و اداره پست هم قبلا اطلاعاتی در مورد نحوه چاپ تمبر منتشر نکرده بود.

کلمن تمبر فروش، در دفتر خود مبلغ ۵۰۰ دلار به رابی بابت برگ وارو پیشنهاد داد ولی رابی آن را رد کرد.

در هر صورت رابی به علت این که این امکان وجود داشت که صفحات دیگری از تمبر وارو پیدا شود، برای فروش تمبر وارو عجله داشت . رابی از آنچه که برای ۵ سنت قرمز با چاپ اشتباه پیش آمده بود خوب مطلع بود، و این که چطور قيمت آن به علت زیاد شدن عرضه در بازار ناگهان کم شد.

تمبری که قبلا بیشتر از ۱۰۰ دلار فروخته می شد، اینک به علت تعداد زیادی که پیدا شده بود، دانه ای ۵ /۲ دلار به فروش می رسید.

اداره پست از طریق تلفن کارمند باجه، از جریان مطلع شده بود و بلافاصله فروش تمبر را در دفاتر پست واشینگتن فيلادلفيا و نيويورك متوقف کرد. تا اینکه تمبر های موجود مورد بازرسی قرار گیرند.

اداره ی ارتباطات، روسای پست را مطلع کرد که یک برگ با هواپیمای معکوس پیدا شده• بدین سبب از ساعت ۴ تا ۶ بعد ازظهر در فيلادلفيا از فروش تمبر جلوگیری کردند، بدون دادن هیچ گونه اطلاعی به کلکسیونرها و تمبر فروش ها که بی صبرانه منتظر خرید تمبر پست هوائی بودند.

هم چنین فروش تمبر در بعضی دفاتر فروش به طور کلی متوقف شد. رابی هم ماموریت خود را برای خرید تمبر جدید معمولی و استفاده آن ها برای مصرف روی پاکت ها تکمیل کرد. او پاکت هایی که جهت اولین پرواز روز بعد می بایستی آماده شوند را پست کرد.

 

 

رابی با توصیه دوستان در دفتر کلمن این کشف جدید را به اطلاع همگان رساند. به روزنامه واشینگتن پست که در مورد پرواز هواپیمای پستی شرحی در روزنامه چاپ می کرد نیز تلفن زد.

این روزنامه نوشت، به محض اینکه تمبر هوایی دیروز در واشینگتن برای فروش گذارده شد، ویلیام رابی کارمند شرکت . W . B . Hibb & Co يك برگ کامل یکصد عددی خرید و بعد متوجه شد هواپیما معکوس چاپ شده. وی کوشش کرد صفحه دیگری از این تمبر وارو را پیدا کند ولی موفق نشد.

ادامه در شماره بعدی ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     

فروشگاه تمبر نوین فرح بخش - تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از چهارراه امیر اکرم - جنب بانک اقتصاد نوین - پلاک 1399

تلفن: 66400246-021  | نمابر: 66482814-021 | پست الکترونیکf_n_farahbakhsh@yahoo.com :

هر گونه استفاده تجاری و بازرگانی از این سایت ممنوع بوده و قابل پیگرد قانونی است. استفاده از مطالب و تصاویر تنها با ذکر منبع مجاز می باشد

Novin Farahbakhsh, Stamp Exhibition, Banknote, Farahbakhsh, Stamps, Collection, Stamp Store, Stamps Shop, Philately, Stamp, Stamps of Iran, Iranian Banknote, Iran Stamp, Banknotes of Iran, Stamps Catalogue, Stamps Catalogue of Iran, Banknote Catalogue of Iran, Banknote Catalogue

فرح بخش, تمبرفرحبخش، مسعود نوین فرح بخش، تاریخ تمبر، کلکسیون تمبر، مجموعه داری تمبر، اسکناس قدیمی، تمبر قدیمی، تمبر ایران، اسکناس و تمبر پهلوی و جمهوری قاجار، اطلاعات تمبر, راهنمای نگهداری تمبر، راهنمای تمبر، فریدون نوین فرحبخش، تمبر، قيمت تمبر، آلبوم تمبر، کتاب اسکناس، کتاب تمبر، فروش تمبر، خرید تمبر، فروشگاه تمبر، خرید اوراق مصورتمبر، تمبرهای اولیه ایران، آلبوم تمبر، آلبوم اسکناس، خرید اوراق مصور اسکناس، آلبوم سکه، کتاب سکه های ایران، مجموعه کارت پستال های رسمی، کلکسیونرهای برتر تمبرایران، پکیج تمبر، تاریخچه موسسه تمبر نوین فرح بخش، اخبار جدید تمبر، اولین مجله تمبر ایران، اولین نمایشگاه تمبر خاور میانه، تاریخچه انتشار آلبوم و اوراق مصور تمبر، پدر تمبر ایران، تمبر، نوین فرحبخش, نوین فرح بخش، خرید هدیه، سکه، لیوان هایی با تصاویر اسکناس و تمبر